İhmal ettim sanırım son günlerde sitemi.. Garip; bunu düşünürken kendimi de ihmal ettiğimi düşündüm. Sordum, cevabını bulamadım. Etmiyorumdur, değil mi?