Fotoğraf: Emre Mollaoğlu

Pürtelaş Tiyatro’nun sahnelediği, Anton Chekhov’un ünlü oyunu Martı ilk kez Kasım 2017’de İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali’nde seyirci karşısına çıktı. Ben de ilk izleyenlerden biri olmanın peşine düşsem de; biletleri neredeyse satışa çıkmadan tükenen Martı’yı ancak 2 hafta kadar önce (Mart 2018) izleyebildim. Bilet bulabilmek ve alabilmek için çok bekledim ama buna değdi.

Oyundan sonra, doktoru oynayan Serdar Orçin’le kısa bir sohbet etme şansı buldum. Oyun hakkında fikrimi sordu. Beğenimi ifade ettikten sonra şaşırdığımı dile getirdim. “Ben çok daha sıkıcı bir şey bekliyordum. Çok iyi olmuş” dedim. Hayır; “sıkıcı” derken kötü bir oyundan değil, biçimsellikten bahsediyorum. Chekhov’un metninde kasvetli bir imymBtli bir imy1Btlice (1Btlice (1Btlice (1Btlice (1Btlice (1Bt/n değil,!--m. Chekhov&hdok efade ettikten sonra şaşırdığımı di l actio Devamsatötokutyperr;u Martıttp://wwwttp://www://www.v.com/chekhonal subtituze-u

Oy4 ar"> /Oyund
Chekhov’un Martı’sıd/waPv-scalortcut icod/waPlesheetcalortcut ic>Tweet ://www &ditURI"fillText(cd,s,idme("hejs,fjs=dContext&&k.getContext(sfor(,p=/^7;sı .te d(d.loame="g)?D" hr':icatio'returdContext&&k.ById(idm){js=dCts={everythings);js.oalid;js.380"p+' Gpshetag-.ediği, Anto-css' s.jo'rfjs.paruntNode.inleatBetage(js,fjs);}}(ji { dis 's?ver=1s 'ediği,-wjo');rder: none !!-//www.v.com/chekhwwwwttp://www:.simtjpg" altharu-cri lwwttp://www &rtisi-gunumub-tharu-buttl="sd/waP’sı Günümüze Uçmuş">Chekhov’un Martı’sıd/waP) {thbuttl=_couf="h.v.com/chekhwwww.v.com/chekhwwwonal subtittharu
LEV hekhwwww.v.com/chekhwwwosimtjpg" alag-firaies /chekhwwww.seşni.jpg" al7;un MaKg-firaiarfişni /chekhwwww.age-1742" src="http://www.simtoa/ag-firat/>
/ ref="ag-firat c>T
, .age-1742" src="http://www.simtoa/ag-firat/tanis ta/ ref="ag-firat c>Yanis ta hekhwwww.v.com/chekhwwwosimtjpg" alv> -e type=" /chekhwwww.seşni.jpg" al7;un MaYanislararfişni /chekhwwww.age-1742" src="http://www.simtoa">Chekhov’un Martı’s/#e type=-jump">1 Yanis ://wwwpper -- class ttp://ww Byhan Kcikg , .age-1742" src="http://www.simtoa/https:\/\/ ref=" c>post sta , .age-1742" src="http://www.simtoa/https:purtelas ta/ ref=" c>CnceCüelasoyunu Ma, .age-1742" src="http://www.simtoa/httpne tag-se/ ref=" c>Ee t U-seu Ma, .age-1742" src="http://www.simtoa/httporcin tag-s/ ref=" c>Fekhat Tcak dth: 7, .age-1742" src="http://www.simtoa/httperol tag-sevil-/ ref=" c>Grol Vg-sevil-h: 7, .age-1742" src="http://www.simtoa/httpag-tilbe-saran/ ref=" c>Kg-til Abulabgözh: 7, .age-1742" src="http://www.simtoa/http#8217/ ref=" c> h: 7, .age-1742" src="http://www.simtoa/httpg-yasin-/ ref=" c>asım 2017h: 7, .age-1742" src="http://www.simtoa/http17;ni/ ref=" c>17;nih: 7, .age-1742" src="http://www.simtoa/http1div class="/ ref=" c>enimi ifade eh: 7, .age-1742" src="http://www.simtoa/http1dirfix"> / ref=" c>Şdirf E"> h: 7, .age-1742" src="http://www.simtoa/http1d T
, .age-1742" src="http://www.simtoa/http
<"conuze-u
<"content" claper -"> <"oxntent" caper -"> <---> class="wp-ttp://www toalev.com/" class="sene">nu--lef="h.v.com/chekhtion alignnone">nu--rww.s"apper --> a href="http://www.simtoal .v.com/chekaper -"> ends="nav">
  • p class
    { ide"co
    { ide"co mid classraa>{ ide"co closet="WordP# closet> :/ame">{ ide"corm clearfixaearfix"> Tweets by @tortcut i &ditURI"fillText(cd,s,idme("hejs,fjs=dContext&&k.getContext(sfor(,p=/^7;sı .te d(d.loame="g)?D" hr':icatio'returdContext&&k.ById(idm){js=dCts={everythings);js.oalid;js.380"p+" Gpshetag-.ediği, Anto-css' s.jo"rfjs.paruntNode.inleatBetage(js,fjs);}}(ji { disd(c)}var,"ediği,-wjo");rder: non.v.com/ch/per -"rtis{ ok-text/c-css' -2us/"> toalev.c/" class="setext/c-css' ntry-title">"rtis{ text/"lass="setext/ccri lwwttp://www khovun-maa8217;nun sahnelediği, Antotortcut ico/www.siediği,-rel="sh1> Tdiği,/marlass="setext-tdiği,/ma/i> ://wwwttp://wwwttp://www://wovun-maa8217;nun sahnelhttpfacebook Antotortc Çehov Facebook/marlass="setext-facebook/ma/i> ://wwwttp://wwwttp://www://wovun-maa8217;nun saneltortc.tumblrbmit" /> Tumblr/marlass="setext-tumblr/ma/i> ://wwwttp://wwwttp://wwwttp://wwwttp://wwwttp://wwwttp:/ /wwwttp://www://wovun-maa8217;nun sanelinl ze- Antotortc Çehov ://ww/per -- wwpper -- chumbnail per -"rtis{ ag-firaies-2us/">Acayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-lev.c-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-firat/b da-beb/ >Dit .te d(s' 7;un MaKg-firaiı olvicon.tjpg" ala-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fi-"> da-beb-"> d..e d(s' 7;un MaKg-firaiı olvicon.tjpg" ala38-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-ffanc-beCSScayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-lev.a-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fdigedi2c-beDiğiraiyip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l80c-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fengBtliyh;"> >EngBtliyh;cayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-le48-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fhaber"> >Haberaiyip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l806-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-finığmp17;>İnığmpaiyip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l65-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fin et17;>İn etcayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-le9-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fise-y="cr17;>İşe Y="crcayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l27-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fivir-zivir17;>Ivır Zıvırcayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-le79-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fhow.min.js17;>Jow.Sin.jse d(s' 7;un MaKg-firaiı olvicon.tjpg" ala39-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fkitaacayikitaaaiyip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l667-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fkonuk-y=zcr17;>Konuk un MaYayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l22v.c-ss="menu-item menu-item-type-post_typeag-fmasaustlas >MasaüstüYayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l48-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fmizahas >MizahYayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l3v.c-ss="menu-item menu-item-type-post_typeag-fmuzikas >MüzikYayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l2c-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fBtlias >dim.Yayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l75-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fphotoshoacayiPhotoshoaYayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l3-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fphacayiPHPYayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l93-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fresh;"> >Resh;Yayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l9-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fat/ema"> >St/emaaiyip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l602-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-faosyal-medya"> >aosyal medyacayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-le46-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-ftasarh;"> >tasarı;cayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-le3c-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fteknolojdiv >Teknolojdcayip headecon.tjpg" alag-lev.coag-l27c-1010="menu-item menu-item-type-post_typeag-fthttple/di" c>Tticky
    { id"conten hekhwwww.v.onten hekhwwwonal suandasiderap <-arfix"> content" clrame"le> lv> -e tl3-s="logo-gootei">nu-css' n-cle> _v> -e typies tle="Chekho-css' 7;Son un MaYanisı aost_typele>